Recall for Jupio JTA0020

Vi beklagar att meddela per 2017-02-19 att försäljningen av Jupio Powervault Travel Adapter upphör med omedelbar verkan då brister i produkten påvisats.

Om Jupio Powervault Travel Adapter´s bruksanvisning inte följs och produkten används på ett felaktigt sätt kan den vara farlig. Bruksanvisningen betonar att endast en stickkontakt skall användas åt gången. Används mer än en stickkontakt kan produkten vara farlig.
Vi har beslutat att senarelägga försäljningen av Jupio Powervault Travel Adapter tills utformningen är fullt tillfredställande.

Om du köpt en Jupio Travel Adapter vi ber dig att returnera produkten till:

Jupio Nordic AB
Hantverkargatan 10
112 21 Stockholm

Bifoga namn och adress, kvitto och butik där du köpt den samt Era kontoupgifter. Återbetalning sker så fort vi mottagit Jupio Powervault Travel Adapter Vi förväntar oss en uppdaterad version av Jupio Travel Adapter på marknaden inom kort.